język polskijęzyk angielski

Krauze, Krystyna

Dramaturżka, dokumentalistka. Absolwentka praskich szkół artystycznych (filmowej FAMU i teatralnej DAMU), studiowała także politologię na Uniwersytecie Gdańskim, skąd pochodzi. Propagatorka czeskiej dramaturgii w Polsce. W młodości działaczka i współpracowniczka NZS-u, Amnesty International, WiPu, Komitetu Helsinskiego, Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, uczestniczyła w wydarzeniach 17 listopada w Alei Narodowej... W r. 2014 odznaczona medalem "Artis Bohemiae Amicis" przyznanym przez Ministra Kultury Republiki Czeskiej za "działalność na rzecz szerzenia dobrego imienia czeskiej kultury w kraju i za granicą". Otrzymała także Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP. Obecnie poświęca się medytacji, jodze i pracy w ogrodzie. Mieszka w Pradze oraz na wsi w południowych Czechach. Kilka miesięcy w roku spędza w Indiach oraz w podróżach dalekich i bliskich.

Tłumaczka jest również autorką sztuk oraz omówień zamieszczonych na naszej stronie.