Co nowego

Merlin

Słobodzianek, Tadeusz

Słobodzianek w tym odważnym formalnie dramacie dokonuje przepisania mitów o królu Arturze, Rycerzach Okrągłego Stołu i poszukiwaniach Świętego Graala, podejmując na ich kanwie rozważania o naturze zła, relacjach między religią i państwem oraz klęsce utopijnych projektów politycznych.

Praga, 1941. Młodzi blondyni nie przestają krzyczeć pod moim domem

Gámez, Paco

Daniel, młody mieszkaniec Pragi, ogląda telewizję wraz ze swoim ojcem Louisem. Z wiadomości dowiaduje się o katastrofie powracającego na Ziemię promu kosmicznego. Jego uwagę przykuwa wcześniej nagrany fragment, na którym astronauta pokazuje do kamery czarno-biały rysunek. Chłopak jest pewny, że już go wcześniej gdzieś widział… i jak się dosłownie chwilę później okazuje, ma rację. Udaje się na strych, aby go odszukać.

Gámez, Paco

Gámez, Paco

Dramaturg, aktor, reżyser i wykładowca ur. w Jaén w 1983, absolwent filologii angielskiej, dramaturgii oraz wiedzy o teatrze na Sewilskiej Akademii Teatralnej (E.S.A.D). Uznawany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich autorów sztuk teatralnych młodego pokolenia, o czym świadczą liczne sukcesy, m.in. nagroda im. Calderona de la Barki, nagroda im.

Słobodzianek, Tadeusz

Słobodzianek, Tadeusz

Dramatopisarz, krytyk teatralny, reżyser, dyrektor teatru. Ur. 1955 w Jenisejsku na Syberii. Laureat wielu nagród i wyróżnień, z których najważniejsze to nagrody Fringe Firste z Teatrem Wierszalinem na festiwalu w Edynburgu w latach 1993 i 1995, nagroda Fundacji im. Kościelskich (1994), Paszport "Polityki" (1993). W 2010 otrzymał Nagrodę Nike za sztukę Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach – jedyny dramat wyróżniony tą nagrodą miał ponad 60 inscenizacji na świecie.