język polskijęzyk angielski

Wołanie pomocy

Autor
Handke, Peter
Tytuł oryginalny
Hilferufe
Tłumacz
Bikont, Karolina
Gatunek sztuki
Poza gatunkiem
Obsada kobiet
1
Obsada mężczyzn
1
Szczegóły obsady
sztuka mówiona na dowolną liczbę osób

Wołanie pomocy wyróżnia się spośród innych utworów dramatycznych austriackiego autora. Bardziej niż sam język i jego opresyjny charakter, Petera Handkego interesuje w niej sama potrzeba czy też chęć wypowiedzenia komunikatu. Akcent więc z czystej warstwy tekstowej zostaje przeniesiony na mówców i ich narzędzia aktorskie (tak jak w pozostałych sztukach autora, przede wszystkim formalno-audialne), przy pomocy których mają wyrażać potrzebę wołania pomocy. Co jednak ważne, mówcy nie od razu mogą posłużyć się jasnym i dosłownym komunikatem, odzwierciedlającym zawarty w ich myśli cel i kierunek. Handke dokumentuje w ten sposób proces dochodzenia do sformułowania docelowego komunikatu, przetworzenia tego, co wewnętrzne (myśl) na zewnętrzne (język), ale również uruchamia w ten sposób metateatralną grę, przypominającą ćwiczenie z zajęć dla studentów aktorstwa.

Główną warstwę tekstową sztuki tworzą pozornie nieskładające się w żadną logiczną całość zdania, w większości o prostym, użytkowym i informacyjnym charakterze. W treści – znów z pozoru – przypominają one wyrwane z kontekstu fragmenty reklam, wiadomości, a także komunikatów, jakie możemy usłyszeć lub przeczytać na przykład w przychodni, sklepie, hotelu czy na dworcu. Zdania poprzetykane są powtarzającym się wykrzyknieniem – „NIE” – które staje się swoistym kontrapunktem, prowadzącym i motywującym do dalszego, bardziej adekwatnego poszukiwania sposobu na wyrażenie potrzeby pomocy. Z czasem sztuka nabiera tempa i rytmu, a wypowiadane zdania stają się coraz krótsze, do tego stopnia, że są już tylko pojedynczymi słowami. Kiedy mówcom udaje się w końcu wykrzyczeć „POMOCY”, cel zostaje osiągnięty, traci więc na znaczeniu, tak samo jak wypowiedziane słowo. Kontynuowanie sztuki nie ma więc dalszego sensu, a zaprojektowane przez Handkego teatralne zdarzenie może się ostatecznie zakończyć. To, co pozostaje w widzu, jest doświadczeniem zetknięcia się z własną mentalnością społeczno-aspołeczną.