język polskijęzyk angielski

Obrażanie publiczności

Autor
Handke, Peter
Tytuł oryginalny
Publikumsbeschimpfung
Tłumacz
Kaduczak, Jacek
Gatunek sztuki
Poza gatunkiem
Obsada kobiet
2
Obsada mężczyzn
2
Szczegóły
Sztuka znana pod tytułem "Publiczność zwymyślana" (tłum. Helmut Kajzar)
Szczegóły obsady
4 osoby (płeć dowolna)
Prapremiera
8 czerwca 1966, Theater am Turm we Frankfurcie nad Menem, reż. Claus Peymann

Sztuka antyteatralna, sztuka-manifest, laboratorium relacji na linii aktor-publiczność. Poprzez rozmaite zabiegi − z jednej strony zburzenie czwartej ściany, a z drugiej ostentacyjne podkreślanie teatralności − Handke destyluje esencję sytuacji teatralnej. Na początku wykonawcy podejmują próbę jej opisu, a następnie przechodzą do tytułowego znieważania zebranych. Noblista kieruje uwagę w stronę widzów, postrzeganych zwyczajowo jako pasywnych konsumentów treści pokazywanych na scenie.

Czy niegdyś rewolucyjna sztuka Handkego zachowała pierwotną siłę oddziaływania? Jest szansa, by się przekonać.