język polskijęzyk angielski

Handke, Peter

Ur. w 1942 r. w Griffen wybitny austriacki pisarz i tłumacz, zdobywca Nagrody Nobla 2019. Pierwsze sukcesy literackie w latach 60. sprawiły, że przyłączył się do "Forum Stadtpark", grupy literatów z Grazu. Gdy wydawnictwo Suhrkamp w 1965 roku zdecydowało się wydać powieść Szerszenie, poświęcił się pisarstwu. Prowokacyjną sztuką Obrażanie publiczności (w dawnym przekładzie pod tytułem Publiczność zwymyślana) w 1966 roku zyskał uznanie „Grupy 47" z Princeton. Założyciel frankfurckiego Wydawnictwa Autorów, a w latach 1973-1977 członek Stowarzyszenia Autorów w Grazu. 

W roku 2022 ADiT wydał wybór jego sztuk oraz esejów w dwóch tomach pod tytułem Wędrowiec po światach ze słów.