język polskijęzyk angielski

Wnioski o licencje / License applications


Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z kilkoma uwagami:

Teatry czy grupy amatorskie obowiązuje nawiązanie kontaktu z ADiTem oraz wypełnienie wniosku licencyjnego z adnotacją prawa amatorskie. Ubieganie się o zwolnienie z kosztów licencji jest możliwe po rozpatrzeniu niniejszego wniosku przez ADiT. Proszę wziąć pod uwagę, że nie na wszystkie sztuki prawa amatorskie są dostępne.

Czytanie performatywne sztuki znajdującej się pod opieką ADiTu wymaga zgody oraz stosownej licencji. Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o telefoniczny (22 - 822 11 99) lub mailowy kontakt w celu ustalenia, czy prawa do danego utworu są wolne. Wypełniony wniosek należy przysłać nam przed przystąpieniem do prób!