WNIOSEK O UMOWĘ LICENCYJNĄ  NA PRODUKCJĘ/CZYTANIE - ONLINE

Warszawa, ..........................2022

AGENCJA DRAMATU I TEATRU

02 -375 Warszawa

ul. Piotrkowska 5/8

.............................................

(nazwa instytucji, pieczęć)

 

 WNIOSEK O UMOWĘ LICENCYJNĄ  NA PRODUKCJĘ/ CZYTANIE ONLINE
profesjonalne/amatorskie*

 

1.

Tytuł utworu:

 

2.

Tytuł utworu w oryginale:

 

3.

Autor:

 

4.

Autor przekładu:

 

5.

Autor adaptacji lub opracowania:

 

6.

Reżyser:

 

8.

Platformy prezentacji (adresy www):

 

9.

Streaming (bez możliwości pobrania) (TAK/NIE):

 

10.

Czy istnieje możliwość pobrania i zapisu na własnym urządzeniu

 

11.

Dostęp kodowany (TAK/NIE):

 

12.

Data prezentacji (data premiery + okres udostępnienia):

 

13.

Czy nagranie będzie dostępne tylko w określonych godzinach:

 

14.

Liczba prezentacji

(na żywo/nagranie):

 

15.

Dostęp (biletowany/niebiletowany):

 

16.

Udostępnienie płatne dla jednego dostępu kodowanego (cena):

 

17.

Udostępnianie bezpłatne (TAK/NIE):

 

18.

Przewidywany koszt produkcji:

 

 

--------------------------------------------

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)