język polskijęzyk angielski

Klibengajtis, Tomasz

Ur. 8.12.1967 w Warszawie. Po dziewięcioletnim pobycie w Niemczech Zachodnich studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1988-1993) oraz Filologię Klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim (1997-2001), gdzie w roku 2002 obronił doktorat pt. "Pojęcia prawdy w pismach Klemensa z Aleksandrii". Jest autorem prac naukowych z dziedziny teologii, filologii i filozofii opublikowanych w Polsce i za granicą.

Jest autorem trzech słuchowisk biograficznych zrealizowanych w latach 1998-2001 przez Teatr Polskiego Radia zawierających, jego zdaniem, wiele walorów scenicznych. Bywał związany z różnymi projektami kina niezależnego oraz zajmował się krzewieniem Muzyki Dawnej. Posiada średnie wykształcenie muzyczne zdobyte w Niemczech, gdzie uczestniczył w konkursach pianistycznych oraz występował solistycznie jako pianista i oboista. Gra na kilku instrumentach oraz śpiewa, najchętniej niemiecką muzykę romantyczną (Schubert, Schumann, Wolf) lub muzykę chóralną a capella.  

Mieszka w Warszawie, gdzie stara się nie ulegać wszechogarniającemu chamstwu.

Hildegarda z Bingen - Mów, córko!Brunon Kartuz - stronę ciszy, Hugo Wolf - nienasycony płomień