Zdeněk Adamec. Scena

Autor: 
Handke, Peter
Tytuł oryginalny: 
Zdeněk Adamec. Eine Szene
Przekład: 
Granatowska, Anna
Gatunek: 
Poza gatunkiem
Obsada kobiety: 
10+
Obsada mężczyźni: 
10+
Czas akcji: 
teraz albo kiedykolwiek
Miejsce akcji: 
miejsce publiczne o nieokreślonym charakterze
Prapremiera: 
02.08.2020, festiwal Salzburger Festspiele, reż. Friederike Heller

Peter Handke po latach pisania autobiograficznych tekstów powrócił do swoich wczesnych literackich zainteresowań, a co za tym idzie, również formuły sztuki mówionej. Na temat swojego utworu wybrał historię czeskiego dziewiętnastolatka, Zdenka Adamca, który w 2003 roku dokonał aktu samospalenia na Placu Wacława w Pradze. Miejsce było nieprzypadkowe, bo kilkadziesiąt lat wcześniej, w 1969 roku, w tym samym miejscu i w ten sam sposób, ale w innej społeczno-politycznej rzeczywistości, podpalił się dwudziestoletni Jan Palach. Austriacki autor nie decyduje się jednak w sposób dosłowny rekonstruować historii Adamca, to co go w niej natomiast interesuje, to właśnie sama publiczna przestrzeń, w której wydarza się opowieść o samospaleniu się dziewiętnastolatka. Peter Handke tworzy miejsce, które zarówno w sensie fizycznym, jak i symbolicznym jest przestrzenią, w której spotykają się różne głosy i perspektywy, przez co nie mamy dostępu do jednej, linearnej opowieści ani do odpowiedzi na nurtujące nas pytania, dotyczące powodów samospalenia się dziewiętnastoletniego Czecha. Pisarz bardziej niż nim samym, zajmuje się tymi, którzy próbują po swojemu i na swój użytek opowiedzieć sobie jego historię. Przetwarzają więc zasłyszane plotki, anegdoty, opinie i strzępy informacji, które nierzadko się nawzajem wykluczają, a także wchodzą w dyskusję z głoszoną oficjalną wersją wydarzeń. Handke uruchamia w ten sposób refleksję na temat kategorii prawdy. Interesuje go przede wszystkim pytanie o nią w kontekście przestrzeni publicznej, a co za tym idzie również sposobu formułowania i przekazywania medialnych doniesień.

Pod względem formalnym sztuka Zdeněk Adamec. Scena przypomina wczesne utwory Handkego. Nie występują w niej żadne konkretne postaci, nie ma określonego czasu ani jednoznacznie nazwanego miejsca akcji. Akcent w całości został położony na akt mówienia: wyraźny sposób artykulacji, rytmiczność, a także płynne przenikanie się kolejnych wypowiedzi. Skupiając się na samym języku i tym, co i w jaki sposób przy jego pomocy jest opowiadane, austriacki autor po raz kolejny wskazuje na jego nieustanne nadużywanie oraz komunikacyjny chaos, jaki z niego wynika.