Rzecz o banalności... i inne sztuki

Autor: 
Liebrecht, Savyon
Dostępność: 
Dostępna
Cena: 
30,00 zł

Antologia sztuk Savyon Liebrecht zawiera:

- wstęp autorstwa Michała Sobelmana, tłumacza,

- sztuki: Po chińsku do ciebie mówię

Ruchele wychodzi za mąż

Pustynne jabłka

Sonia Muszkat

Rzecz o banalności miłości

- esej Savyon Liebrecht Wpływ Holokaustu na moją pracę

260 stron, format A5 miękka okładka

ISBN 978-83-60699-12-6

Spektakl telewizyjny Rzecz o banalności miłości w reżyserii Feliksa Falka o Hannie Arendt i Martinie Heideggerze został nagrodzony na Festiwalu "Dwa teatry" w Sopocie w 2012 roku.

Sztuki autorki, opublikowane w niniejszym tomie, to impresje na temat jej duchowych przeżyć jako przedstawicielki drugiego pokolenia po Holokauście i pierwszego, które może mówić o sobie - Izraelczycy. Pamięć o Zagładzie oraz konflikt postaw między wierzącymi a ateistami są bliskie również polskiemu czytelnikowi. Duże znaczenie w twórczości Liebrecht mają kobiety, dążące do zrozumienia wpływu fatalnych wydarzeń historycznych na ich życie, oraz rodzin, w których dorastały.

"Ludzie, którzy badają dynamikę zachowań ludzi ocalałych z Zagłady, dzielą ich domy na dwa typy. W jednych obsesyjnie mówi się o Holokauście, niezależnie od tego, co jest tematem rozmowy - sznurówka czy kawałek chleba prowadzą wprost do wspomnień z getta i obozu koncentracyjnego. W domach drugiego typu panuje kompletna cisza. Sądzę, że najbardziej twórczy artyści wychowali się w domach drugiego rodzaju, ponieważ cisza jest tym, co najbardziej wyzwala kreatywność."

S. Liebrecht

"W ciągu minionych kilkunastu lat współczesna literatura hebrajska zdobyła sobie wyjątkową pozycję na polskim rynku wydawniczym. Utwory takich autorów jak Amos Oz, Aharon Apelfeld, A.B.Jehoshua, Dawid Grossman, Zeruyia Shalev czy Etgar Keret wydawane są w wielotysięcznych nakładach i znakomicie przyjmowane przez czytelników. Sztuki Hanocha Levina cieszą się olbrzymią popularnością i są wystawiane w wielu miastach w Polsce. W związku z powyższym wielkie zdumienie budzi fakt, iż dotychczas polski czytelnik i bywalec teatrów nie miał możliwości poznania twórczości Savyon Liebrecht, zapewne najwybitniejszej żyjącej izraelskiej dramatopisarki."

Prof. UW, dr hab. Shoshana Ronen, Kierownik Zakładu Hebraistki, Wydział Orientalistyczny

"W ostatnich latach, dzięki staraniom i znakomitym tłumaczeniom, m.in. dokonywanym przez Michała Sobelmana, polska publiczność teatralna oraz odbiorcy literatury mieli szanse zapoznać się z twórczością współczesnych pisarzy izraelskich, w tym tak świetnych jak Hanoch Levin.

Savyon Liebrecht jest bardzo znaną - tak w Izraelu, jak i na świecie - autorką opowiadań, powieści oraz dramatów. Tłumaczone na wiele języków tak proza, jak i teksty dramatyczne znalazły uznanie nie tylko krytyki, ale też publiczności. Proponowane do wydania polskiego dramaty były z sukcesem wystawiane (m.in. w Niemczech, gdzie sztuka o Hannie Arendt i Martinie Heideggerze miała premierę wcześniej niż w Tel-Awiwie). Indywidualne spojrzenie Liebrecht jest niezwykle oryginalną perspektywą, grą intertekstualności, nawiązywaniem do różnych kodów i sposobów zapisu zarówno jednostkowych emocji, jak i pamięci kulturowej dotyczącej najważniejszych wydarzeń dwudziestego wieku.

Autorka łączy w swoich dramatach przeszłość z teraźniejszością, analizując to, co minione. Podsuwa odbiorcy rozmaitość interpretacji - różnorodność spojrzeń z perspektywy współczesnej na obecną stale w naszym istnieniu pamięć o czasie dokonanym.

Sądzę, iż publikacja dramatów Savyon Liebrecht stanie się ważnym znakiem obecności współczesnej kultury izraelskiej w polskiej przestrzeni publicznej, zaś jej sztuki będą z powodzeniem wystawiane w Polsce."

Dr Alina Molisak, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW

recenzja...