Peter Handke. Wędrowiec po światach ze słów, Tom II

Autor: 
Handke, Peter
Dostępność: 
Dostępna
Cena: 
45,00 zł

Dwutomowa edycja dzieł Petera Handkego zawiera szereg sztuk mówionych, jak austriacki kontestator nazywał swoje wczesne utwory sceniczne, oraz wybór innych jego dramatów, ułożonych w porządku chronologicznym. Do tej pory niektóre z nich, rozproszone, ukazywały się w miesięczniku „Dialog”. Tom pierwszy publikacji przynosi dziewięć tekstów, większość z nich w nowych przekładach, przygotowanych specjalnie dla niniejszego wydania. W Tomie drugim naszej edycji dzieł Petera Handkego prezentujemy cztery nowe dramaty, napisane już w nowym stuleciu, ponadto dwa eseje, w których Handke szkicuje swoją wizję austriackiego ruchu literackiego i zajmuje stanowisko wobec kierowanych przeciwko niemu oskarżeń o próby relatywizowania zbrodni reżimu serbskiego. Tom zamyka przekład mowy wygłoszonej w siedzibie Akademii Szwedzkiej.

cena: 45,00 PLN
ISBN - 978-83-60699-55-3
okładka miękka
stron 282
rok wydania: 2022

Wstęp - Katarzyna Nowakowska i Edward Białek- „Wędrowiec po światach ze słów”. O wczesnej twórczości scenicznej Petera Handkego

ESEJE

  • Austria i pisarze (przekład Edward Białek)                 
  • Próba odpowiedzi (przekład Edward Białek)             
  • Wykład noblowski (przekład Edward Białek, Robert Małecki)