Hermann Broch - Dramaty

Autor: 
Broch, Hermann
Dostępność: 
Brak
Cena: 
0,00 zł

Hermann Broch - dramaty oprócz dwóch nieznanych dotąd w Polsce sztuk w tłumaczeniu doktora Macieja Ganczara zawiera także wstęp tłumacza oraz dwa eseje Brocha: Teoretyczne uwagi wstępne do "Rozgrzeszenia" (tłum. Maciej Ganczar), Hofmannstahl i jego czasy - fragmenty (tłum. Ryszard Turczyn).

DRAMATY HERMANNA BROCHA, NAPISANE WYRAFINOWANYM, PEŁNYM NAMIĘTNOŚCI JĘZYKIEM, TO NIEZWYKLE TRAFNA, ZROZUMIAŁA DLA WSZYSTKICH DIAGNOZA KRYZYSU GOSPODARCZEGO, KTÓREJ NIE POWSTYDZILIBY SIĘ NAJWIĘKSI WSPÓŁCZEŚNI EKONOMIŚCI. NIE MA SKUTECZNIEJSZEGO LEKARSTWA NA NIEODWZAJEMNIONĄ MIŁOŚĆ DO PIENIĘDZY!

Książka zawiera dramat Rozgrzeszenie i komedię Z powietrza wzięte

191 stron
miękka okładka
cena: 24 pln

Rozgrzeszeniu (Die Entsühnung), którego akcję osadził Broch w czasach kryzysu gospodarczego, ukazany został konflikt klasy robotniczej i klasy "posiadaczy". Autor Śmierci Wergilego z prawdziwym znawstwem opisał mechanizmy ekonomiczne i ich wpływ na człowieka. 
Komedia hochsztaplerska Z powietrza wzięte albo Interesy barona Laborde'a (Aus der Luft gegriffen oder die Geschäfte des Baron Laborde) to intrygujący romans i komedia kryminalna, w której wielkie uczucia sąsiadują z bezduszną pogonią za pieniędzmi. W ciągu dwóch dni tytułowy baron Laborde staje się wzorem gentlemana, obiektem westchnień Agnes oraz błogosławieństwem dla pogrążonego w długach Seidlera. 
Komentarzem do wyrażonych w dramatach myśli jest esej Hofmannstahl i jego czasy, w którym Broch portretuje zjawisko określane mianem "pogodnej wiedeńskiej apokalipsy". Znakomity tekst, którego fragmenty prezentujemy w tłumaczeniu Ryszarda Turczyna, opisuje życie kulturalne Wiednia przełomu wieków.