język polskijęzyk angielski

Nowakowska, Katarzyna

Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim, jest autorką dwóch monografii: Hermann Hesse w poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohaterowie literaccy jako transformacje ich autora oraz Oblicza i konteksty tożsamości w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku. Od roku 2002 pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Była stypendystką Austriackiego Towarzystwa Literackiego, Freie Universität w Berlinie i Uniwersytetu Wiedeńskiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się twórczość Hermanna Hessego, literatura niemiecka na Śląsku w XX wieku, współczesna literatura austriacka, recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1945 roku. Jest redaktorką kilku edycji przekładów wierszy pisarzy obszaru niemieckojęzycznego (Nilsa Jensena, Bodo Heimanna, Moniki Taubitz, Dagmar Nick, Ernsta Josefa Krzywona, Hermanna Hessego).