język polskijęzyk angielski

Kaduczak, Jacek

Tłumacz i dramaturg teatralny. Przekłada teksty sceniczne i opracowuje polskie wersje filmów i programów dokumentalnych dla niemiecko-francuskiej stacji ARTE. Studiował filologię klasyczną i niemiecki jako język obcy we Wrocławiu i Bambergu. Pracował jako dziennikarz i w branży reklamowej. Tłumaczeniami teatralnymi zajmuje się od ponad 20 lat. Stypendysta Villi Decjusza, programu „Schritte” działającego pod auspicjami fundacji wydawnictwa Fischer. Trzykrotny uczestnik warsztatów dla tłumaczy teatralnych organizowanych przez niemiecki oddział Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Przełożył około stu dramatów z niemieckiego, angielskiego i starożytnej greki. W dorobku ma 68 premier i 15 publikacji książkowych. Obecnie pracuje  nad nowym przekładem Medei Eurypidesa i nad dwoma autorskimi spektaklami GianLuki Iumiento, z którym przygotował już Jest tak, jak się Państwo wydaje w Teatrze Polskim we Wrocławiu.