język polskijęzyk angielski

Granatowska, Anna

Urodzona w 1989 roku. Studiowała filologię germańską i filmoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz medioznawstwo (Europäische Medienwissenschaft) na Uniwersytecie w Poczdamie. Laureatka pierwszej nagrody w konkursie translatorskim zorganizowanym w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu za przekład prozy Petera Stamma.