język polskijęzyk angielski

Surowska, Barbara

ur. 3 grudnia 1939 r. w Białograju. Pisarka i tłumaczka z języka niemieckiego, zadebiutowała w 1967 r., przekładem tekstów w tomiku „LUTER”. Debiut prozatorski przypada natomiast na rok 1994 – „MŁODY RIKLE”.