język polskijęzyk angielski

Zawody

Tłumacz
Berlin, Aleksander

Podczas gdy personel medyczny szpitala psychiatrycznego w napięciu obserwuje transmitowane przez telewizję zawody sportowe i niewiele uwagi poświęca pacjentom, do pokoju zajmowanego przez dwie pacjentki prześlizguje się mężczyzna, który koniecznie chciałby nawiązać znajomość z kobietą. Jego dotychczasowe związki zawsze kończyły się niepowodzeniem, ale tu, na oddziale psychiatrycznym, nie może go przecież spotkać żaden zawód. Tu wystarczy rzucić okiem na historię choroby i już wie się wszystko. Mężczyzna ten rzeczywiście poznaje trzy kobiety w różnym wieku - czy tym razem nie sprawią mu one (albo on im) kolejnego zawodu?

Adit

Formularz zamówienia sztuki

Zamawiana sztuka: Zawody