język polskijęzyk angielski

Prorok Ilja

Autor
Słobodzianek, Tadeusz
Gatunek sztuki
Dramat
Obsada kobiet
5
Obsada mężczyzn
9
Szczegóły
druk w: pismo "Dialog" 11/1991; "Śmierć proroka i inne historie o końcu świata", 2012, wydawnictwo "Czarne"
Prapremiera
zagraniczna: Theater Kreatur w Berlinie (1995), reż. Andrzej Woroniec
Prapremiera polska
6 czerwca 1994, Teatr Telewizji, reż. Tadeusz Słobodzianek; teatralna: 1998, Teatr Nowy w Łodzi, reż. Mikołaj Grabowski; radiowa: 2012, Teatr Polskiego Radia, reż. Paweł Łysak
Przekłady
ADiT dysponuje przekładami na języki obce: przekład na niemiecki: Martin Pollack, przekład na francuski: Michel Maslowski et Jacques Donguy; przekład na czeski: Janusz Klimsza; przekład na węgierski: Patricia Paszt

Zorganizowana na wzór misterium akcja dramatu opowiada o grupie chłopów, którzy zainspirowani biblijnym proroctwem Ilji o nadchodzącym końcu świata, postanawiają „dopomóc” Bogu w dziele zbawienia (a przy okazji ocalić samych siebie), dokonując ponownego ukrzyżowania. Wyruszają zatem w drogę, rozdzielając między siebie postaci, w które się wcielą: Piłata, Judasza itd. W roli Chrystusa postanawiają obsadzić oczywiście samego domniemanego proroka Ilję. Jednak Droga Krzyżowa, w którą wyruszają, aby zbawić świat, zmienia się w mękę i cierpienie, procesję udręczonych, skrzywdzonych i poniżonych.

Tytułowy Ilja wzorowany jest na autentycznej postaci Eliasza Klimowicza, przywódcy prawosławnej sekty religijnej z lat 30-tych, który próbował w Wierszalinie (Nowym Jeruzalem) na Białostocczyźnie zrekonstruować świat wydarzeń biblijnych z Cudami i Uzdrowieniami, Ukrzyżowaniem i Zmartwychwstaniem, Końcem Świata i Sądem Ostatecznym włącznie.

Jak napisał przenikliwie Krzysztof Wolicki:

"W sztuce Słobodzianka jest najzupełniej obojętne, czy Ilja naprawdę jest Mesjaszem, jak zresztą jest również obojętne, czy religia zawiera jakąkolwiek prawdę w klasycznym, arystotelejskim rozumieniu. Innymi słowy: wszelka nadnaturalność jest faktem kultury i Słobodzianek, choć wcale nie bluźni, dołącza do długiego szeregu tych, których każdy Kościół powinien wpisać na czarną listę. Są poniekąd gorsi od ateistów i bluźnierców, którzy się wadzą z Bogiem: oni się z Bogiem nie wadzą, oni się nim w ogóle nie interesują inaczej niż jako obiektem kultu. Mówią, piszą i myślą o Bogu jak entomolog o owadach, albo gorzej jeszcze, bo symbolicznie i poetycko go eksploatując..."

Formularz zamówienia sztuki

Zamawiana sztuka: Prorok Ilja