język polskijęzyk angielski

WYJŚCIE AWARYJNE Arthura J. Newfielda (wg Balkon’ów)