język polskijęzyk angielski

KTO OTWORZY DRZWI? Nedy Neżdany