język polskijęzyk angielski

JEŚLI PRAGNIESZ KOBIETY, TO JĄ PORWIJ Anny Burzyńskiej