język polskijęzyk angielski

czytanie: PIES KOBIETA MĘŻCZYZNA Sibyllle Berg