język polskijęzyk angielski

Uberman, Iwona

Absolwentka skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz teatrologii na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, zakończonej pracą doktorską o twórczości George Taboriego.

Po działalności naukowej w Instytucie Teatrologii na Freie Universität w Berlinie, jako dramaturg oraz pracowniczka działu edukacji w Jüdisches Museum Berlin, zajmuje się obecnie tłumaczeniami z języka niemieckiego, a także relacjami na temat wydarzeń kulturalnych, głównie w dziedzinie teatru dla „Teatru”, „Teatru dla Was”, „Dziennika Teatralnego”, „Forum dziennikarzy”, „Spotkajmy się we Wrocławiu”, Telewizji Polskiej, Instytutu Goethego i berlińskiego MOE (Mittel-Ost-Europa)-Kultur-Newsletter.

Jest też autorką sztuki Stimmen der Dunkelheit.

Publikacje:

Auschwitz im Theater der „Peinlichkeit“. George Taboris Holocaust-Stücke im Rahmen der Theatergeschichte seit dem Ende der 60er Jahre, praca doktorska, Dissertationsverlag, Monachium 1995.

Leerzeit. Wege durch das Jüdische Museum Berlin (praca zbiorowa) – zbiór esejów o architekturze Daniela Libeskinda, Museumspädagogischer Dienst Berlin, Berlin 2000.

Adaptacje:

Chopin. Briefe von George Sand

Das jüngste Gericht – na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka Sąd ostateczny

Ferdydurke – na podstawie powieści Witolda Gombrowicza

Der Frost – na podstawie powieści Thomasa Bernharda Mróz

Przekłady:

Oliver Kluck - Poczekalnia przyszłość (Warteraum Zukunft)

Oliver Kluck - Fabryka skór z żabich cipek (Froschfotzenlederfabrik)

Sibylle Berg - Grunt to praca (Hauptsache Arbeit)

Oliver Kluck - Zasada Meesego (Das Prinzip Meese)

Lutz Hübner - Firma dziękuje (Die Firma dankt)

Lukas Bärfuss - Dwadziescia tysiecy stron (Zwanzigtausend Seiten)

Felicja Zeller - X-przyjaciół (X Freudne)

Marianna Salzmann - Mame loszn. Język przodków (Muttersprache Mameloszn)