język polskijęzyk angielski

Buras, Jacek Stanisław