język polskijęzyk angielski

To mogło być śmieszne ale nie było. Osiem dramatów

Autor
Prześluga, Malina
Cena
40,00 zł

"Prezent dla reżyserów, satysfakcja dla widzów" – tak określa Maciej Wojtyszko zbiór błyskotliwych i głęboko refleksyjnych sztuk składających się na pierwszą w Polsce antologię uznanej, chętnie grywanej i obficie nagradzanej Maliny Prześlugi. "To teatr do czytania" – pisze we wstępie Jacek Sieradzki.

450 stron
ISBN 978-83-60699-56-0
rok wydania: 2023

w zbiorze znalazły się następujące sztuki: