język polskijęzyk angielski

Müller-Schwefe, Hans-Ulrich