język polskijęzyk angielski

Mickiewicz, Iwona

Ur. 1963 w Lesznie, poetka. Studiowała pedagogikę i polonistykę na uniwersytetach w Leningradzie i Warszawie, od 1988 roku mieszka w Berlinie, gdzie ukończyła studium scenicznego pisania w Hochschule der Künste. Publikowała wiersze w pismach, antologiach, czytano jej utwory w radio. Wydała tomiki poezji Puppenmuseum (Berlin 1992), Z filmu o mieście (Wyd. Lit. Kraków 1996), Bevor wir mit Liebe und Schwefel spucken, (Oberbaum Verlag, Berlin 2000) oraz Minidramen(WIR - Berlin 1999; Anthologie polnischer Dramen der Gegenwart - 2000). Tłumaczy niemieckich i rosyjskich poetów.

Jej Jednoaktówki ukazały się w roku 2017 nakładem wydawnictwa ADiT.