język polskijęzyk angielski

McGuinness, Frank

Wielokrotnie nagradzany irlandzki dramatopisarz i poeta ur. w 1953 roku w Buncrana w hrabstwie Donegal. Poza własnymi utworami dramatycznymi, z których pięć znalazło się w wydanej przez ADiT w 2012 roku antologii Wspomnijcie synów Ulsteru i inne sztuki, napisał również szereg adaptacji, między innymi sztuk Racina, Sofoklesa, Ibsena i Strindberga. Ma tytuł profesora; od 2007 roku jest wykładowcą creative writing na National University of Ireland w Dublinie.

Wspomnijcie synów Ulsteru, Niewinność, Mary i Lizzie, Ktoś, kto będzie czuwał nade mną, Jedzie Cygan drogą, Pudełko zapałek