język polskijęzyk angielski

Mazya, Edna

Ur. w 1949 r. w Tel Awiwie. Ukończyła filozofię i teatrologię na Uniwersytecie Telawiwskim, gdzie później prowadziła zajęcia z pisania dla teatru. Autorka scenariuszy do filmów Amosa Gutmana oraz wielu sztuk i adaptacji (m.in. Vienna on the Sea, The Double, The Uncle from Capetown czy przetłumaczone na język polski Zabawy na podwórku oraz Pokój od podwórka). Jej utwory są grane w całej Europie, m.in. w Royal Court Theatre w Londynie. Reżyseruje również spektakle teatralne. Jest autorką dwóch powieści: The X Outbreak oraz A Family Romance.