język polskijęzyk angielski

Mayenburg, Marius von

Niemiecki autor, dramaturg, tłumacz (Shakespeare, Wilde, Kane, Crimp) i reżyser. Ur. w 1972 r. w Monachium, gdzie studiował literaturę starogermańską. W 1992 roku przeniósł się do Berlina. Nie przerywając studiów germanistycznych, podjął naukę dramaturgii w Hochschule der Künste. Był dramaturgiem prowadzonej przez Thomasa Ostermeiera scenie "Die Baracke" przy Deutsches Theater w Berlinie. Od 1999 dramaturg i autor rezydent w Schaubühne am Lehniner Platz, gdzie często też reżyseruje. Rozgłos przyniosła mu sztuka Ogień w głowie (Feuergesicht) z 1997 roku, za którą otrzymał nagrody dla młodych dramatopisarzy ("Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker 1997" i "Preis der Frankfurter Autorenstiftung 1997"). Od wielu lat pisze z myślą o własnej inscenizacji i zwykle sam reżyseruje prapremiery swoich tekstów (Konsternacja w 2010, Męczennicy w 2012, Plastiki w 2015). Jego sztuki są tłumaczone na ponad 30 języków i wystawiane na całym świecie.