język polskijęzyk angielski

Lagronova, Lenka

Ur. 22.09.1963 czeska dramatopisarka, siostra zakonna. Studiowała dramaturgię w DAMU (Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze – Wydział Teatralny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze). Pierwsze sztuki napisała podczas studiów, a niektóre z nich były pokazywane w szkolnym teatrze DISK. Po studiach współpracowała z reżyserem Petrem Léblem w Teatrze Na Zábradlí, m.in. przy inscenizacji sztuk Ladislava Stroupežnickiego.

Punktem zwrotnym w jej życiu i pracy było złożenie ślubów zakonnych w 1997. Napisana w tym czasie sztuka Terezka otrzymała Nagrodę im. Alfréda Radoka, a powstałe później słuchowisko radiowe Vstaň, prosím zdobyło w 1999 nagrodę Czeskiego Radia, w 2002 zaś otrzymało wyróżnienie w konkursie Prix Bohemia.

Lagronová jest autorką ponad 20 sztuk, większość z nich była pokazywana w Czechach, niektóre były tłumaczone i pokazywane za granicą (m.in. Miriam z 2003, polski przekład Krystyny Krauze w 2006).

Wybór sztuk: Nevím kudy kam (1988); U stolu (1988); Těžko sem někdo dohlédne (1992); Markýza (1993 ), Naši Vaši furianti (1993); Království (2002); Nikdy (2003); Johanka (2004); Jan Pavel II (2006); Křídlo (2009); Z prachu hvězd (2010).