język polskijęzyk angielski

Kohout, Pavel

Ur. 20 lipca 1928 w Pradze. Poeta, dramaturg, scenarzysta filmowy, prozaik i publicysta.
W młodości ideologicznie związany z ruchem socjalistycznym. Jego wczesne tomy poetyckie wyrażały bezkrytyczny zachwyt nowym ustrojem. Cezurą życiową dla Kohouta okazał się rok 1968 i interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W latach 1967-1968 Kohout napisał dramat August August, august będący paraboliczną krytyką totalitarnego sposobu sprawowania władzy. Pisarz został usunięty z partii i zdegradowany ze stopnia oficerskiego. Od początku lat 70. był prześladowany. Z żarliwego propagatora komunistycznej rzeczywistości stał się jedną z czołowych postaci opozycji czeskiej. Należał do głównych inicjatorów Karty 77. Od 1977 r. mieszka w Wiedniu, przyjął obywatelstwo austriackie. Na emigracji powstały jego najwybitniejsze powieści: Kacica (Katyne, 1979), Gdzie jest pies pogrzebany (Kde je zakopán pes, 1987), Lekcja tańca i miłości (Hodina tance a lásky, 1989), które są pozbawionym dosłowności rozrachunkiem z totalitaryzmem ujętym często w nową postmodernistyczną poetykę. W czasach "normalizacji" sztuki Kohouta były zakazane w Czechosłowacji, natomiast za granicą były często grane. Kohout do dziś jest uznawany za najwybitniejszego dramaturga czeskiego. W jego dorobku znajdują się takie tytuły jak:
Wojna na trzecim piętrze (Válka ve třetím poschodí) - napisana w 1970 roku, Biedny morderca (Ubohý vrah, 1976, grana na Broadwayu), Ruletka (Ruleto, 1976), 3 jednoaktówki: Atest, Marast i Safari (1979, których bohaterem Kohout uczynił, zapożyczonego ze sztuk Václava Havla, Ferdynanda Vańka), trylogia Życie w cichym domu (Źivot v tichém dome, 1975 napisana dla "teatru domowego"), Maria walczy z aniołami (Marie bojuje s andely, 1980),
Degrengolada (Marast, 1981, dramat poświęcony Václavowi Havlowi przedstawiający przesłuchanie najbardziej znanego czeskiego dysydenta w siedzibie służby bezpieczeństwa), Ecce Constantia! (1988, przedstawienie soboru w Konstancji, na którym przesłuchiwano i skazano na śmierć Jana Husa w formie relacji telewizyjnej), Pat (napisany w Austrii, absurdalny dramat o trójkącie małżeńskim, w którym zdradzony mąż przez 30 lat mści się na żydowskim rywalu, którego ukrywał w czasie II wojny światowej zatajając przed nim fakt, iż wojna się już skończyła), Cyjanek o piątej (Kyanid o páté 1996), Szóstka i sex (Šest a sex, 1998 - 7 jednoaktówek), Zera (Nuty, 1998), Bolero Artura (Arturovo Bolero, sztuka z 2003 roku).

Pierwsza wydana w Polsce antologia dramatów Pavla Kohouta SZEŚĆ UTWORÓW SCENICZNYCH (ADiT 2008) ukazuje różnorodność gatunkową czeskiego dramaturga; utwory oryginalne, adaptacje oraz wariację na motywach literackich, w tym wypadku Korowodu Artura Schnitzlera.