język polskijęzyk angielski

Holewiński, Wacław

Rocznik 1956. Prawnik, wydawca podziemny (współtwórca "Przedświtu") i naziemny, internowany, a następnie (1984) aresztowany w stanie wojennym, recenzent książkowy "Gazety Polskiej", redaktor 1000 stronicowych "Dzienników" Krzysztofa Mętraka. Pisarz (członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich), autor czterech powieści: Lamentu nad Babilonem(książka września 2003 roku w Warszawskiej Premierze Literackiej, I wyróżnienie w Nagrodzie im. Mackiewicza przyznane 11 listopada 2004 roku), Za późno na modlitwę (2003), Przeżyłem wszystkich poetów (2004) Choćbym mówił językiem ludzi i aniołów (2005); wszystkie powieści ukazały się w wydawnictwie Prószyński i Ska. Recenzje jego książek m.in. w: "Nowych książkach", "Rzeczpospolitej", "Newsweeku", "Tygodniku Solidarność" "Życiu", "Czasie kultury", "Toposie", "Arcanach", "Nowym Państwie", "Wydawcy". Fragmenty jego najnowszej książki zatytułowanej Nie tknął mnie nikt można przeczytać w numerze 6(79) "Toposu", 61 "Arcanów", będą też drukowane w lipcowej "Odrze". DOd 2005 roku wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.