język polskijęzyk angielski

Arje, Pawło

Dramaturg i artysta konceptualny. Autor ponad dziesięciu sztuk w języku ukraińskim, rosyjskim i niemieckim. Jego sztuki były prezentowane na takich festiwalach teatralnych jak: Biennale „Plays From Europe 2010” (Wiesbaden, Niemcy), „Drama UA” i „Kurbalesija” (Ukraina), projekt „New Writing with Royal Court 2012” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Drabyna” (Ukraina) i Festiwal Konfrontacje (Lublin, Polska, 2014). Laureat nagrody literackiej „Koronacija słowa-2011”. Od 2011 r. bierze udział w programie międzynarodowym londyńskiego Royal Court Theater, a także jest kuratorem Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych i Festiwalu „Drabyna” (Ukraina). Od 2012 r. – kurator międzynarodowego konkursu współczesnego dramatu ukraińskiego „Drama.UA”. W 2013 r. otrzymał nagrodę Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki za najlepszą sztukę teatralną o tematyce historycznej. Stypendysta Goethe-Institut, „Theatertreffen” w Berlinie i EEPAP w Polsce.