Umowa licencyjna

Zachęcamy do zapoznania się z:

Czytanie performatywne sztuki znajdującej się pod opieką ADiTu wymaga zgody oraz stosownej licencji. Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o telefoniczny (22-8221199) lub mailowy kontakt w celu ustalenia, czy prawa do danego utworu są wolne. Wypełniony wniosek należy przysłać nam przed przystąpieniem do prób!

  • Wnioski profesjonalne i na czytania performatywne prosimy wysyłać na adres: agencja@adit.art.pl

Teatry czy grupy amatorskie obowiązuje wstępne nawiązanie kontaktu z ADiTem i wypełnienie formularza z adnotacją prawa amatorskie. Zwolnienie z kosztów licencji jest możliwe po otrzymaniu oficjalnego podania jednostki dydaktycznej lub kulturalnej. Poszę wziąć pod uwagę, że nie na wszystkie sztuki otrzymają Państwo prawa do produkcji amatorskich.