Nowe książki

Dramaty zebrane, tom II

Horváth, Ödön von

Po raz pierwszy w Polsce dwutomowa antologia sztuk Ödöna von Horvátha, jednego z najwybitniejszych w dziejach autorów, którego sztuki stały się odkryciem dla zrewoltowanego pokolenia '68 oraz podwaliną ponowoczesnej tożsamości.

Tom II

Dramaty zebrane, tom I

Horváth, Ödön von

Po raz pierwszy w Polsce dwutomowa antologia sztuk Ödöna von Horvátha, jednego z najwybitniejszych w dziejach autorów, którego sztuki stały się odkryciem dla zrewoltowanego pokolenia '68 oraz podwaliną ponowoczesnej tożsamości.

Tom I

Babel. Podróż zimowa

Jelinek, Elfriede

Książka zawiera:

Wstęp Moniki Szczepaniak Dramaturgia znikania

Teksty dla teatru Elfriede Jelinek w przekładzie Karoliny Bikont: Babel, Podróż zimowa

Wywiad Łukasza Chotkowskiego z Elfriede Jelinek Można się udusić od tej niewinności

Królestwo wszechwanny

Levin, Hanoch

Królestwo Wszechwanny. Proza, skecze, piosenki, poezja. |
Wybrał i wstępem opatrzył: Dani Tracz

Strony