Wielka nierządnica z Babilonu i inne sztuki mityczneŚmierć jest innym gatunkiem muzykiUdręka życia i inne dramaty rodzinne

ADiT, założona przez Elżbietę Manthey (absolwentkę Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziału kulturoznawstwa, specjalizacja - teatrologia), od kilkunastu lat promuje współczesną dramaturgię w środowisku teatralnym - w Polsce i za granicą.
W zbiorach ADiTu znajdują się sztuki obiecujących polskich autorów oraz przekłady sztuk zagranicznych, które odnosiły sukcesy na scenach rodzimych teatrów - zyskały uznanie krytyki i aplauz widowni. Istotnym obszarem działalności ADiTu jest reprezentowanie autorów i tłumaczy w zakresie praw autorskich, co w praktyce oznacza zawieranie w ich imieniu umów z teatrami. Służymy informacją o prawach autorskich do sztuk oraz konsultacjami w ich wyborze: formalnym, tematycznym, obsadowym. 

ADiT to także wydawnictwo. Mamy na swoim koncie antologie sztuk wybitnych autorów, między innymi Harolda Pintera, Jona Fossego, Hanocha Levina. Wydawaliśmy również wybory dramatów z różnych kręgów kulturowych: Tradycyjnie w opozycji (młoda dramaturgia irlandzka), Austriacki dramat współczesny (4 t. monograficzne: P. Turrini, G. Tabori, F. Mitterer, W. Bauer), dwa tomy antologii dramatu niemieckiego (Współczesne sztuki uznanych autorów niemieckich "Zbliżenia"Współczesne sztuki młodych autorów niemieckich "Końce świata"), dwa nigdy wcześniej nie tłumaczone na język polski dramaty Hermanna Brocha oraz wybór sztuk Wilhelma Genazino.
ADiT jest również częstym organizatorem prób czytanych i spotkań z autorami sztuk.

Mamy nadzieję, że rzeczywiste i mentalne spotkania ze współczesną dramaturgią rozszerzą naszą współpracę w zakresie jej promocji i uzyskiwania licencji na wykonania publiczne.