Suarez, Patrizia; Giacometto, Leonel

Znani argentyńscy dramatopisarze. Patricia Suarez (ur. 1969) studiowała psychologię i antropologię, jest dziennikarką, autorką powieści i książek dla dzieci, a także poetką. Leonel Giacometto (ur. 1976) pisze sztuki, powieści, jest reżyserem teatralnym i dziennikarzem zajmującym się kulturą. Sztuki obojga autorów (pisane zarówno wspólnie, jak i oddzielnie) były wielokrotnie nagradzane na konkursach dramaturgicznych w Ameryce Łacińskiej i w Hiszpanii.

Sztuki reprezentowane przez ADiT: Herr Klement