Lorca, Federico García

1898-1936, hiszpański poeta i dramaturg; był także malarzem, pianistą i kompozytorem. Symbol Pokolenia '27. W latach 1929-1930 odbył podróż do USA i na Kubę, która zainspirowała go do wydania tomiku Poeta en Nueva York. Za swoją pierwszą sztukę uznał wystawioną w roku 1927 Mariana Pineda. W latach 1931-1936, do wybuchu wojny domowej, zajmował się reżyserią teatralną, aktorstwem, wtedy też napisał swoje najgłośniejsze sztuki: Krwawe gody (1933), Panna Rosita czyli język kwiatów (1935), Dom Bernardy Alba (1936), Czarująca szewcowa (1930), Yerma (1934). Został zamordowany przez skrajnie prawicową bojówkę na początku hiszpańskiej wojny domowej.